Όραμα

Η EFFECT επιθυμεί να συμβάλλει ριζικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας.

Στην EFFECT πιστεύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας, επιδιώκοντας σταθερά την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στην EFFECT εργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε μια σταθερή σχέση μεταξύ της νέας τεχνολογίας και των πελατών μας, υποστηρίζοντάς τους ώστε να φτάσουν στην κορυφή του τομέα δραστηριότητάς τους. Για την ολοκλήρωση αυτού του οράματος, σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας με τους παρακάτω στόχους:

  • Άμεσες και αποδοτικές υπηρεσίες

  • Σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις

  • Διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των συστημάτων ΙΤ με δυναμική αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

  • Επένδυση σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης

Έχοντας επικεντρωθεί στους παραπάνω άξονες, πετύχαμε η EFFECT να κερδίσει την εμπιστοσύνη δεκάδων κορυφαίων εταιρικών οργανισμών.

Γιατί να επιλέξετε την EFFECT

Στην EFFECT συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους πελάτες μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού κορυφαίας ποιότητας που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Παράλληλα, μοιραζόμαστε κοινές αρχές που διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης και δράσης μας:

  • Θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών μας

  • Ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας και προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις

  • Εφαρμόζουμε λύσεις που βασίζονται στις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και πρακτικές της αγοράς

  • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης

Παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας, καταφέραμε η EFFECT να κερδίσει την προτίμηση πλήθους κορυφαίων εταιρειών της αγοράς.

Υπηρεσίες

Εφαρμογή λογισμικού

Οι σύμβουλοι της EFFECT συνεργάζονται με την ομάδα διαχείρισης των πελατών για να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας κάθε οργανισμού, να εντοπίζουν τις ανάγκες του και να εφαρμόζουν την τεχνογνωσία τους.

Στη συνέχεια σχεδιάζουν και προτείνουν τη λύση, η οποία παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται σε συνεργασία με τον πελάτη.

Ακολουθούν η ανάλυση και προετοιμασία των έργων που οδηγούν σε παραδοτέα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες του κάθε οργανισμού μέσα στο προκαθορισμένο κόστος και χρονικό ορίζοντα.

Διαρκής υποστήριξη

Η EFFECT ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε αιτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της λύσης. Οι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι σύμβουλοί μας μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι σύμβουλοί μας έχουν πλήρη επίγνωση των διαδικασιών που σχετίζονται με κάθε συγκεκριμένο πελάτη και είναι σε θέση να βοηθήσουν ανταποκρινόμενοι σε οποιοδήποτε αίτημα άμεσα και αποτελεσματικά.

Η φιλική και επαγγελματική προσέγγιση της EFFECT είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και ο κύριος λόγος για τις εξαιρετικές της σχέσεις με όλους τους πελάτες.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της EFFECT συνεργάζονται με το προσωπικό κάθε οργανισμού κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας των συστημάτων για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

Η συνεργασία με τους πελάτες επαναλαμβάνεται τακτικά ώστε τα συστήματα να αξιοποιούνται πλήρως και να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης προσδίδοντας αξία στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Εκπαίδευση

Η EFFECT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους πελάτες της, υποστηρίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των συστημάτων τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις της EFFECT είτε σε εκείνες των πελατών όπου εγκαθίστανται τα συστήματα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με εξειδικευμένα σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Δέσμευση ποιότητας

Η αξία της EFFECT συνδέεται σταθερά με τη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

H EFFECT ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε αιτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή κάθε λύσης. Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι σύμβουλοί μας μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων κάθε πελάτη.

Η φιλική και επαγγελματική προσέγγιση της EFFECT είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που συντελεί στην καλλιέργεια εξαιρετικών σχέσεων με όλους τους πελάτες της.

Για τον λόγο αυτό, η EFFECT πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015 (παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και απαιτήσεις του πελάτη), καθώς και με το ISO 27001: 2013 (εσωτερική πολιτική και λήψη μέτρων ασφάλειας), για την εγγύηση της προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών και των συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι ομάδες εργασίας της.

Επίσης, η EFFECT διαθέτει πιστοποίηση ως Microsoft Gold Partner, που επιβεβαιώνει ότι ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα του παγκόσμια αναγνωρισμένου προγράμματος συνεργατών της Microsoft.

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι ανθρώπινοι πόροι προσφέρουν το σημαντικότερο πλεονέκτημα για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη μιας εταιρείας. Το δυναμικό της EFFECT αποτελείται από υπαλλήλους με άριστη μόρφωση, υψηλά προσόντα και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία που διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το επίπεδο σπουδών του προσωπικού μας είναι ιδιαίτερα υψηλό: το 20% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 50% κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το 30% προέρχεται από άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα, όπως των αποφοίτων ιδιωτικών σχολών. Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, συμμετέχοντας σε σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης γύρω από τεχνολογικά και διοικητικά θέματα.

Ο δείκτης κινητικότητας και αντικατάστασης των εργαζομένων της EFFECT είναι αρκετά χαμηλός. Οι άριστες συνθήκες εργασίας και το φιλικό περιβάλλον συμβάλλουν στη μακροχρόνια παραμονή των στελεχών, στοιχείο που επιβεβαιώνεται  και από το επιτυχημένο προφίλ της EFFECT στην αγορά.

Η εισαγωγή και κατανομή των υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα, καταδεικνύει τη φιλοσοφία της EFFECT απέναντι στους πελάτες της. Το τμήμα Υποστήριξης Πελατών καλύπτει το 60% του συνόλου των εργαζομένων. Οι οικονομικοί αναλυτές, οι σύμβουλοι, οι τεχνικοί και οι προγραμματιστές είναι πάντοτε πρόθυμοι να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στα επαγγελματικά αιτήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης , καθώς απασχολεί το 30% του συνόλου των εργαζομένων.

Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας ανά επιχειρησιακό τομέα καταδεικνύει ότι η EFFECT εστιάζει στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση πολυσύνθετων έργων, καθώς και στην παροχή των πιο αξιόπιστων λύσεων.

hr

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Η συνεχής ενίσχυση των ομάδων μας με ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν τη φιλοσοφία και το όραμά μας, είναι ένας από τους σταθερούς στόχους μας στην EFFECT.

Επενδύουμε σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν και να βελτιωθούν δίπλα στους καλύτερους, ώστε να εξελιχθούν σε ενεργά μέλη μιας αναγνωρισμένης εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού, με μια πελατειακή βάση αποτελούμενη από μεγάλους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εάν το αντικείμενο της γνώσης σας συνδέεται με πεδία της δίκης μας δραστηριότητας, εάν έχετε ομαδικό πνεύμα, πιστεύετε στην καινοτομία και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, τότε θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Στείλτε μας το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Θεση εργασίας Systems Engineer