Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού της EFFECT

Στη σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος. Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχουν πλέον τη δυνατότητα να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση, παρέχοντας υπηρεσίες όλο το 24ωρο απομακρυσμένα και αυτοματοποιημένα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξυπηρετήσουν τους επενδυτές που όλο και περισσότερο ζητούν συνεχή πρόσβαση στα χαρτοφυλάκιά τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την εταιρεία ή να επικοινωνήσουν με τον επενδυτικό τους σύμβουλο για να ενημερωθούν.

Η EFFECT έρχεται να καλύψει αυτή τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη, προσφέροντας έτοιμες λύσεις Onboarding και Robo Advisor ή Hybrid Robo Advisor.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η EFFECT ετοιμάζει το Deep Invest, το σύστημα που συμπληρώνει την robo advisory υπηρεσία με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Onboarding

Client Onboarding

Η υπηρεσία Onboarding απευθύνεται σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους πελάτες οι οποίοι μέσα από ένα απλό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον καθοδηγούνται ώστε να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες του onboarding.

Το EFFECT Onboarding είναι ειδικά μελετημένο ώστε να δημιουργεί ενδιαφέρον στους πελάτες και να τους προτρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία. Περιλαμβάνει ενημερωτικό, επεξηγηματικό video, σελίδες με διαγράμματα και οδηγίες που περιγράφουν όλα τα βήματα, ενώ μέσω των συχνών ερωτήσεων (frequently asked questions) απαντά σε όλα τα ερωτήματα που μπορεί να απασχολήσουν τον πελάτη.

Η υπηρεσία προτρέπει τους υποψήφιους νέους πελάτες να προχωρήσουν στη διαδικασία εγγραφής τους και να ανοίξουν Πελατειακό Λογαριασμό μόνοι τους, χωρίς τη συμμετοχή της εταιρείας.

Βέβαια, υπάρχει πλήρης επόπτευση, έλεγχος των διεργασιών και διαδικασία εγκρίσεων από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της EFFECT.

Το EFFECT Onboarding είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το FIN/S και τα στοιχεία του υποψήφιου νέου πελάτη και των εγγράφων του ενημερώνουν το FIN/S δίνοντας τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης.

Τα βήματα που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι πλήρως οριζόμενα σε όλα τα επίπεδα μέσα από το Workflow designer που διαθέτει το FIN/S.

Ενδεικτικά η διαδικασία του Onboarding μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Την εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη (υπάρχει δυνατότητα αυτόματης άντλησης των στοιχείων από το «Συστηθείτε».

 • Την αποδοχή των όρων χρήσης και των disclaimers της εταιρίας.

 • Τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την κατηγοριοποίησή τους μέσω παραμετρικού scoring.

 • Την ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα και το προφίλ όπου κατατάχθηκε.

 • Την αποστολή των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή του πελάτη, τη φορολογική του κατοικία κ.ά.

 • Τον ορισμό συν-δικαιούχων.

 • Το κλείσιμο e-συνάντησης με εξειδιεκυμένο σύμβουλο της εταιρείας για την πιστοποίηση του υποψήφιου πελάτη.

 • Πρόταση επενδύσεων με βάση το επενδυτικό προφίλ.

Για τους υφιστάμενους πελάτες το EFFECT Onboarding αποστέλλει αυτόματα ενημέρωση για την ανάγκη ανανέωσης εγγράφων ή συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. Επιπλέον, τους προσφέρει τη δυνατότητα να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια της εταιρείας όταν κρίνουν ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα του προφίλ τους.

To περιβάλλον του EFFECT Onboarding προσαρμόζεται στην εταιρική ταυτότητα κάθε οργανισμού με τη βοήθεια συνεργαζόμενης εταιρείας που ειδικεύεται στο marketing και τη διαφήμιση.

Robo Advisor

Το EFFECT Robo Advisor είναι ένα απολύτως ασφαλές και σύγχρονο λογισμικό που λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή διαφορετικών επενδυτικών υπηρεσιών από την εταιρεία.

Μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ένα υβριδικό σύστημα για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που επιλέγουν να προσφέρουν στους πελάτες τους και ανθρώπινη διάδραση, είτε ως 100% αυτοματοποιημένο για τις εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.

Το EFFECT Robo Advisor υποστηρίζει διαφορετικές υπηρεσίες:

Από την εν λευκώ διαχείριση, όπου ο πελάτης – επενδυτής παρακολουθεί μέσα από ένα ελκυστικό, πλήρες και εύχρηστο περιβάλλον την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου του, μέχρι τη συμβουλευτική διαχείριση, όπου ο πελάτης – επενδυτής καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει συγκεκριμένες προτάσεις σε επίπεδο κατηγορίας επένδυσης ή τίτλου, ή στο σύνολό τους.

Ανάλογα με τη γνώση και εμπειρία κάθε πελάτη παρέχονται επιπλέον δυνατότητες, όπως η αλλαγή της συμμετοχής κατηγοριών τίτλων ή συγκεκριμένων τίτλων στο χαρτοφυλάκιό του (πάντα μέσα στα όρια του ρίσκου που έχει αποδεχθεί) ή ακόμη και να επιλέξει ο ίδιος από τους προσφερόμενους τίτλους και να εισάγει εντολές.

Το EFFECT Robo Advisor μπορεί να διαχειριστεί:

 • Κλασικά χαρτοφυλάκια με μετοχές, ομόλογα, Α/Κ, παράγωγα, μετρητά

 • Χαρτοφυλάκια ETFs

 • Χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων -όταν η χρήση του γίνεται μέσω ΑΕΔΑΚ.

Μπορεί να οριστούν κατηγορίες πελατών με διαφορετικές υπηρεσίες, όπως :

 • Κατηγορία πελατών που τα χαρτοφυλάκιά τους θα ακολουθούν τα μοντέλα διαχείρισης και τη διαδικασία rebalancing χωρίς δυνατότητα παρεμβάσεων (εν λευκώ διαχείριση).

 • Κατηγορία όπου δίνεται η δυνατότητα οι πελάτες να εγκρίνουν τις προτάσεις επένδυσης.

 • Κατηγορία όπου οι πελάτες θα μπορούν να μεταβάλλουν τη σύνθεση κατηγοριών επένδυσης πριν την έγκριση.

 • Κατηγορία όπου οι πελάτες θα μπορούν να εισάγουν και εντολές από προκαθορισμένο καλάθι τίτλων.

Το EFFECT Robo Advisor προσφέρει δυνατότητες στους επενδυτές, όπως :

 • Να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με τους επενδυτικούς τους στόχους και το ρίσκο που θα ήθελαν να πάρουν για την επένδυσή τους.

 • Να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα την επενδυτική πρόταση που προτείνει η εταιρεία με βάση το ρίσκο τους.

 • Να ορίσουν το αρχικό κεφάλαιο που θέλουν να επενδύσουν.

 • Να ορίσουν μηνιαίες καταβολές στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.

 • Να λαμβάνουν προβλέψεις για το μέλλον της επένδυσής τους.

 • Να έχουν πλήρη και κατανοητή εικόνα για την πορεία των επενδύσεών τους.

 • Να μπορούν να ρευστοποιήσουν μέρος της επένδυσης και να λάβουν μετρητά.

Η λειτουργία του EFFECT Robo Advisor υποστηρίζεται από:

 • Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης προτύπων χαρτοφυλακίων του FIN/S.

 • Το υποσύστημα rebalancing, το οποίο υποστηρίζει τις ιδιαίτερες επενδυτικές επιθυμίες και επιλογές των πελατών.

 • Tη δυνατότητα αυτόματης δρομολόγησης εντολών και bulk εντολών (όπου αυτό είναι εφικτό).

 • Tη λειτουργικότητα του FIN/S wealth management.