Σας περιμένουμε στην πιο Αποτελεσματική Ομάδα!

Η συνεχής ενίσχυση των ομάδων μας με ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν τη φιλοσοφία και το όραμά μας, είναι ένας από τους σταθερούς στόχους μας στην EFFECT.
Επενδύουμε σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν και να βελτιωθούν δίπλα στους καλύτερους, ώστε να εξελιχθούν σε ενεργά μέλη μιας αναγνωρισμένης εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού, με μια πελατειακή βάση αποτελούμενη από μεγάλους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Εάν το αντικείμενο της γνώσης σας συνδέεται με πεδία της δίκης μας δραστηριότητας, εάν έχετε ομαδικό πνεύμα, πιστεύετε στην καινοτομία και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, τότε θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Στείλτε μας το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.