Υπηρεσίες

Εφαρμογή λογισμικού

Οι σύμβουλοι της EFFECT συνεργάζονται με την
ομάδα διαχείρισης των πελατών για να κατανοούν
τον τρόπο λειτουργίας κάθε οργανισμού, να
εντοπίζουν τις ανάγκες του και να εφαρμόζουν την
τεχνογνωσία τους.
Στη συνέχεια σχεδιάζουν και προτείνουν τη λύση,
η οποία παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται σε
συνεργασία με τον πελάτη.
Ακολουθούν η ανάλυση και προετοιμασία των
έργων που οδηγούν σε παραδοτέα προσαρμοσμένα
στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες του
κάθε οργανισμού μέσα στο προκαθορισμένο
κόστος και χρονικό ορίζοντα.

Διαρκής υποστήριξη

Η EFFECT ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε αιτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της λύσης. Οι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι σύμβουλοί μας μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Οι σύμβουλοί μας έχουν πλήρη επίγνωση των διαδικασιών που σχετίζονται με κάθε συγκεκριμένο πελάτη και είναι σε θέση να βοηθήσουν ανταποκρινόμενοι σε οποιοδήποτε αίτημα άμεσα και αποτελεσματικά.
Η φιλική και επαγγελματική προσέγγιση της EFFECT
είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και ο
κύριος λόγος για τις εξαιρετικές της σχέσεις με
όλους τους πελάτες.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της EFFECT συνεργάζονται με το
προσωπικό κάθε οργανισμού κατά την αρχική
περίοδο λειτουργίας των συστημάτων για τη
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και
αποτελεσματικότητάς τους.
Η συνεργασία με τους πελάτες επαναλαμβάνεται
τακτικά ώστε τα συστήματα να αξιοποιούνται
πλήρως και να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες
ανάγκες κάθε επιχείρησης προσδίδοντας αξία στην
καθημερινή τους δραστηριότητα.

Εκπαίδευση

Η EFFECT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους
πελάτες της, υποστηρίζοντας την πλήρη
αξιοποίηση των συστημάτων τους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να
υλοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις της EFFECT
είτε σε εκείνες των πελατών όπου εγκαθίστανται τα
συστήματα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με
εξειδικευμένα σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες κάθε πελάτη.

Δέσμευση ποιότητας

H EFFECT ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε αιτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή κάθε λύσης. Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι σύμβουλοί μας μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων κάθε πελάτη. Η φιλική και επαγγελματική προσέγγιση της EFFECT είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που συντελεί στην καλλιέργεια εξαιρετικών σχέσεων με όλους τους πελάτες της.
Για τον λόγο αυτό, η EFFECT πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015 (παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και απαιτήσεις του πελάτη), καθώς και με το ISO 27001: 2013 (εσωτερική πολιτική και λήψη μέτρων ασφάλειας), για την εγγύηση της προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών και των συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι ομάδες εργασίας της.
Επίσης, η EFFECT διαθέτει πιστοποίηση ως Microsoft Gold Partner, που επιβεβαιώνει ότι ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα του παγκόσμια αναγνωρισμένου προγράμματος συνεργατών της Microsoft.