Ιστορία

2018

Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία μας με
μια ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα και το
FIN/S, την πιο εξελιγμένη πλατφόρμα που
δημιουργήσαμε. Το FIN/S είναι μια σύγχρονη και
αποτελεσματική λύση λογισμικού για τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ειδικά
σχεδιασμένη για να τους προσφέρει την
ευχέρεια να εστιάζουν στους τομείς όπου
μπορούν να δημιουργήσουν αξία και
υψηλότερες αποδόσεις.

2015

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα νέο,
προηγμένο σύστημα που ενσωματώνει όλη την
εμπειρία και τις βέλτιστες επιχειρηματικές
πρακτικές της EFFECT.

2003 - 2014

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και παρουσιάζουμε
την 3η και την 4η μεγάλη ανανέωση των
προϊόντων μας σε διάφορες εκδηλώσεις. Με τα
χρόνια η EFFECT έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη
πολλών μεγάλων οργανισμών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό ως μια εξειδικευμένη εταιρεία με
ηγετικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

2002

2002 Αναπτύσσουμε την 3η γενιά προϊόντων μας

1998

Συμμετέχουμε στο σεμινάριο τεχνικής ανάλυσης
OMEGAWORLD ’98 στο Μαϊάμι (ΗΠΑ).

1997

Αναπτύσσουμε την πρώτη έκδοση της
εφαρμογής Front Office (EFFECT RM).

1995

Ξεκινάμε τη σχεδίαση του λογισμικού δεύτερης
γενιάς σε περιβάλλον Windows, το οποίο και
κυκλοφορεί την αμέσως επόμενη χρονιά. Η
σταδιακή ανάπτυξη των εταιρειών της αγοράς,
σε συνδυασμό με πιο προηγμένες απαιτήσεις,
οδηγούν στον εμπλουτισμό των συστημάτων με
νέες δυνατότητες.

1994

Εγκαθιστούμε το σύστημα διαχείρισης
χαρτοφυλακίων EFFECT στο εξωτερικό, σε
μεγάλο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου

1990

Ο Γιώργος Θωμάς ιδρύει την EFFECT ως Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης. Παρουσιάζουμε το
πρώτο σύστημα Στατιστικής και Θεμελιώδους
Ανάλυσης (Χρηματοοικονομικές στατιστικές –
Βασικές αρχές) το οποίο και εγκαθιστούμε σε
μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρία. Πολύ σύντομα
το παραπάνω σύστημα κατακτά την αγορά και
γίνεται προϊόν αναφοράς. Σήμερα καταλαμβάνει
ποσοστό μεγαλύτερο του 70 % στα τμήματα
ανάλυσης των χρηματιστηριακών εταιρειών

Η Αποστολή Μας

Η EFFECT επιθυμεί να συμβάλλει ριζικά στον Ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας.
Στην EFFECT πιστεύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας, υποστηρίζοντάς τους ώστε να φτάσουν στην κορυφή του τομέα δραστηριότητάς τους.
Για την επίτευξη της αποστολής μας, σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας με τους παρακάτω στόχους:

 

  • Άμεσες και αποδοτικές υπηρεσίες
  • Σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις
  • Διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των λύσεων που
    προσφέρουμε με δυναμική αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών
  • Επένδυση σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης
orama_photo
why_effect

Γιατί να επιλέξετε την
EFFECT

Στην EFFECT συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους πελάτες μας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού κορυφαίας ποιότητας
που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Παράλληλα, μοιραζόμαστε κοινές
αρχές που διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης και δράσης μας:

 

  • Θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών μας
  • Ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας και προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις
  • Εφαρμόζουμε λύσεις που βασίζονται στις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και πρακτικές της αγοράς
  • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης

Ανθρώπινο δυναμικό

Το δυναμικό της EFFECT αποτελείται από υπαλλήλους με άριστη μόρφωση, υψηλά
προσόντα και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία. Το επίπεδο σπουδών του
προσωπικού μας είναι ιδιαίτερα υψηλό: το 20% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 50% κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το 30% προέρχεται από άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα, όπως των αποφοίτων ιδιωτικών σχολών.
Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της. Οι άριστες συνθήκες εργασίας και το φιλικό περιβάλλον συμβάλλουν στη μακροχρόνια παραμονή των στελεχών, όπως επιβεβαιώνεται από το επιτυχημένο προφίλ της EFFECT στην αγορά. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας ανά επιχειρησιακό τομέα καταδεικνύει ότι η EFFECT εστιάζει στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση πολυσύνθετων έργων, καθώς και στην παροχή των πιο αξιόπιστων λύσεων του κλάδου της.