Λογιστική

Το EFFECT FIN/S παρέχει μια ολοκληρωμένη, ενσωματωμένη ενότητα λογιστικής, με πλήρεις λειτουργίες middle και back office που βοηθούν τις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να επιταχύνουν την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Μέσα από ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες, οι οργανισμοί μπορούν να διατηρούν ένα ευρύ φάσμα από λογιστικές εγγραφές, σε μια ενιαία βάση δεδομένων.
Η λογιστική πλατφόρμα FIN/S περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Προσαρμόσιμο πίνακα λογαριασμών με φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό κανόνων και χαρτογράφησης
  • Διαφοροποίηση των λογιστικών εγγραφών ανά κατηγορία asset, ταξινόμηση χαρτοφυλακίου κ.λπ.
  • Λογιστικό βιβλίο πολλαπλών νομισμάτων
  • Πολλαπλές μεθόδους αναπροσαρμογής, εξόφλησης και αναγνώρισης δεδουλευμένων, μαζί με επιλογές ημερολογίου ή ρυθμίσεις ανά τέλος του μήνα και τέλος του έτους
  • Λογιστικές καταχωρήσεις κατά την ημερομηνία συναλλαγής ή την ημερομηνία διακανονισμού των συναλλαγών με διαχωρισμό των εξόδων και προμηθειών από την καθαρή αξία της συναλλαγής
  • Λογιστικές καταχωρήσεις για αναπροσαρμογή, εξόφληση, ρευστοποιημένα κέρδη και ζημιές, καταχωρήσεις διαφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τέλους μηνός, σημειώσεις για μονάδες υπό επένδυση
  • Συμβατότητα με εξωτερικούς παρόχους με online ή offline διασυνδέσεις