Καταγραφή αλλαγών

Όλες οι συναλλαγές και όλες οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί καταγράφονται στο σύστημα και είναι διαθέσιμες στον υπεύθυνο ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της συναλλαγής, καθώς και ο χρήστης και ο υπολογιστής που έχει εκτελέσει τη συναλλαγή. Εάν η ενέργεια είναι τροποποιητική, καταγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής πριν και μετά τη μεταβολή. Οι αλλαγές που καταγράφονται , είναι εξασφαλισμένο ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.