Εταιρικές Πράξεις

Το FIN/S αυτοματοποιεί πλήρως τις σύνθετες εργασίες που αφορούν εταιρικές πράξεις, αντιμετωπίζοντας τις με έναν ομοιόμορφο και εξαιρετικά απλό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο.
Όλες οι εταιρικές πράξεις για όλους τους τύπους προϊόντων αντιμετωπίζονται με την ίδια διαδικασία, η οποία διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και εξαλείφει τις πιθανότητες σφαλμάτων.