Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Το EFFECT FIN/S προσφέρει διάφορους δείκτες KPI (Key Performance Indicators) που βοηθούν τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων να παρακολουθούν τις επιχειρηματικές τους μετρήσεις αναφορικά με τις αποδόσεις πελατών και επενδύσεων, διατηρώντας παράλληλα μια σαφή εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητα κάθε εταιρείας. Μέσα από προηγμένους πίνακες ελέγχου και αναλυτικές αναφορές, οι διαχειριστές μπορούν να αναθεωρούν τους δείκτες Απόδοσης (KPIs) ανάλογα με τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Οι αναφορές παράγονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ στη συνέχεια, όταν ένας δείκτης (KPIs) φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο, αποστέλλονται σχετικές ειδοποιήσεις στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ορισμένοι από τους βασικούς υποστηριζόμενους δείκτες συνδέονται με την ταξινόμηση των υπό διαχείριση assets (σύμβουλος, υπάλληλος, είδος υπηρεσίας, υποκατάστημα, γεωγραφική τοποθεσία) ή με την απόδοση της επένδυσης (π.χ. απόδοση των assets, ποσοστό διατήρησης πελατών, υποστήριξη πελατών, αποτελεσματικότητα, κόστος λειτουργίας κ.λπ.)