Έλεγχος Ασφάλειας & Πρόσβασης

Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας, η έγκριση workflow και η πιστοποίηση των αρχείων είναι παραμετρικά και ευθυγραμμίζονται άμεσα με την πολιτική ασφάλειας κάθε Οργανισμού.
  • Ρόλοι και Χρήστες
  • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης
  • Διαδρομή ελέγχου
  • Αρχή των «Τεσσάρων Οφθαλμών»
  • Επικυρώσεις δεδομένων